Quan comença el bon temps i amb ell els primers sols, és hora de començar a preocupar-nos, no tant sols de protegir la nostra pell de la forma més adequada, sinó també de la reacció que les radiacions solars poden fer amb els possibles medicaments que prenem. No només hem de pensar amb els medicaments que ens apliquem en forma de solució o crema sobre la pell, sinó també d’aquells que prenem via oral, sublingual, injectat,… La fotosensibilització d’un fàrmac o agent químic no és més que la reacció adversa que es produeix a la pell quan el fàrmac o agent químic que es troba a la pell interecciona amb la radiació solar.

Cal distingir entre dos tipus de reaccions:

  • Reacció de fotosensibilitat 

L’agent químic o fàrmac que es troba a la superfície de la pell (només es produeix per fàrmacs aplicats tòpicament) quan entra en contacte amb la radiació solar, es transforma en un subproducte generant un compost nou que desencadena tota la cascada al.lèrgica per mecanisme immune, provocant un envermelliment, picor i inflamació semblant a una dermatitis de contacte. Cal una predisposició de l’individu i després de diversos dies d’exposició.

  • Reacció de fototoxicitat 

En aquest cas, l’agent en qüestió (aplicat, pres, injectat,…) quan entra en contacte amb la radiació, capta l’energia lumínica i l’allibera a les cèl.lules cutànees provocant danys a l’ADN i/o a les membranes cel.lulars. El seu aspecte és més semblant a una cremada solar, i variarà en funció de cada persona (gruix de la pell, grau de pigmentació,…). És molt menys freqüent que l’anterior i pot afectar a zones no exposades a la llum.

MEDICAMENTS QUE PODEN PROVOCAR REACCIONS DE FOTOSENSIBILITAT 

La taula següent ha estat treta de la Vocalia de Dermofarmàcia del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Tarragona, i no és exhaustiva. Si preneu algun medicament i mireu aquesta taula, assegureu-vos del nom correcte de la substància activa. Si teniu algun dupte poseu-vos en contacte amb nosaltres pels canals habituals. 

ANESTÈSICS LOCALS

Benzocaïna: Dentispray, Gartricin, Lanacane,

Dibucaïna: Anestesia Local Braun, Ruscus llorens, Scheriproct

ANTIACNEICS

Isotretinoïna: Isotrex, Roacutan,…

Peròxid de Benzoïl: Benoxygel, Benzacne, Peroxiben

Tretinoïna: Acnisdin Retinoico, Retirides, Vitanol

ANTIARRÍTMICS

Amiodarona Trangorex

ANTICONCEPTIUS ORALS

ANTIDEPRESSIUS

Amitriptilina: Deprelio, Mutabase, Nobritol,Tryptizol

Clomipramina Anafranil

Doxepina Sinequan

Imipramina Tofranil

Maprotilina Ludiomil

Nortriptilina Martinil, Norfenazin, Paxtibi,Tropargal

Tanilcipromina Parnate

Trazodona, Deprax

ANTIDIABÈTICS ORALS

Clorpromacina Diabinese

Glibenclamida Daonil, Euglucon, Glucolon,

Gliclazida Diamicron

Glimepirida Amaryl, Roname

Glipizida Glibenese, Minodiab

Gliquidona Glurenor

Glisentida Staticum

Tolbutamida Rastinon

ANTIEPILÈPTICS

Àcid valproïc Depakine

Carbamazepina Tegretol

Fenitoïna Epanutin, Epilantin, Neosidantoina, Sinergina

Fenobarbital, Gardenal, Luminal, Luminaletas

ANTIHIPERTENSIUS

Captopril Alopresin, Capoten, Cesplon,Decresco, Dilabar, Ecazide,

Diltiazem Angiodrox retard, Cardiser retard, Dinisor, Masdil, Tilker

Hidralazina Betadipresan, Hydrapres,

Neatenol diuvas,

Metildopa Aldomet

Minoxidil Loniten, Lacovin, Regaine,

Nifedipina Adalat, Cordilan, Dilcor,

ANTIHISTAMÍNICS

Carbinoxamina Rhinocap, Rinomax, Rinoretard, Ciproheptadina Antianorex triple, Desarrol,

Glotone, Pantobamin, Periactin, Pranzo, Stolina, Trimetabol

Difenhidramina Acetuber, Benadryl, Soñodor

Dimenhidrinat Biodramina, Cinfamar, Saldeva, Actithiol antihistamínico, Antihemorroidal Hubber, Fenergan, Frinova, Psicosoma

AINES (antiinflamatoris)

Aclofenac Airtal, Falcol, Gerbin, Butibufèn

Dexketoprofèn Enantyum, Ketesse, Quiralam

Diclofenac Artrotec, Dolonervobion, Voltaren,Dolovoltaren, Dolotren.

Diflunisal Dolobid

Fenbufèn Cincopal

Fenilbutazona Artrodesmol extra topico, Butazolidina, Doctofril

Fenitazac Donorest

Flubiprofèn Froben, Neo artrol

Ibuprofèn Algiasdin, Dalsy, Doctril, Espidifen, Neobufren,

Artrinovo, Flogoter, Inacid, Indonilo, Reumoroger

Ketoprofèn Arcental, Fastum, Ketosolan.

Lornoxicam Acabel, Bosporon

Nabumetona Dolsinal, Listran, Relif

Naproxèn Antalgin, Naprosyn, Proxen

Meloxicam Movalis, Parocin, Uticox

Piroxicam Artragil, Brexinil, Feldene,

Sulindac Sulindal

ANTIMICROBIANS

Àcid Nalidíxic Nalidixico Prodes

Àcid Pipemídic Galusan, Nuril, Urisan,

Amantadina Amantadina Belmac, Amantadina Llorente

Ciprofloxacina Baycip, Belmacina, Catex, Cunesin, Estecina, Rigoran, Septocipro

Levofloxacina Tavanic

Norfloxacina Baccidal, Espeden, Nalion, Noroxin

Ofloxacina Oflovir, Surinox

FLUOROQUINOLONES

Eritromicina EritroGobens, Pantomicina

Griseofulvina Fulcin, Greosin

Lincomicina Cillimicina, Lincocin

Pirazinamida Rifater

Isoniazida, Cemidon B6, Rifater, Rifinah, Rimactazid

TETRACICLINES

Clortetraciclina 

Doxiciclina Doxiten, Pulmotropic, Retens, Vibracina, Minocin

Oxitetraciclina TerraCortil, Terramicina

Tetraciclina Sanicel, TantumCiclina, TetraHubber

ANTINEOPLÀSTICS

5-Fluorouracil FluoroUracil

Bleomicina Bleomicina Almirall

Dacarbazina Dacarbacina Almirall

Metotrexat Emthexate, Metotrexato weight

Flutamida Eulexin, Flutaplex, Grisentin, Prostacur

Vinblastina Vinblastina Lilly

ANTIPARASITARIS

Cloroquina Resochin

Mebendazol Bantenol, Lomper, Mebendan,

Pamoat de pirivi Pamoxan

Quinina

Tiabendazol Triasox

ANTISÈPTICS

Clorhexidina Angileptol, Bucometasana, Cristalmina, Eludril, Hibitane

Formaldheid Sudosin, Tifell, Viberol

Tirotricina

Hexaclorofèn Solarcaine

CORTICOIDES

Desoximetasona Flubason

Hidrocortisona Brentan, Cohortan, Calmiox

Hidroaltesona

DIURÈTICS

Acetazolamida Diamox, Edemox

Amilorida Ameride, Diucine, Donicer, Kalten

Bumetanida Farmadiuril, Fordiulan

Furosemida Salidur, Seguril

Piretanida Perbilen

Clortalidona Blokium DIU, Higrotona, Normopresil, Tenoretic

Hidroclorotiazida Aceidur, Ameride, Baripril DIU, Cesplon Plus, Dilabar DIU, Esidrex, Hidrosaluretil

Indapamida Extur, Tertensif

TIAZIDES

Xipamida Demiax, Diurex

ESTIMULANTS DE LA PIGMENTACIÓ

Metoxalèn Oxsoralen

Psoralèn Novo Melanidina

LAXANTS

Bisacodil Bekunis Complex, Boldolaxin, Dulcolaxo

NEUROLÈPTICS

Alimemazina Variargil

Clorpromazina Largactil, Largatrex

Clotiapina Etumina

Clozapina Leponex

Flufenazina Modecate

Haloperidol Haloperidol Esteve, Haloperidol Prodes

Levomepromazina Sinogan

Olanzapina Zyprexa

Perfenazina Decentan, Mutabase,

Norfenazin Periciazina Nemactil

Pipotiazina Lonseren

Tioproperazina Majeptil

Tioridazina Meleril, Visergil

Trifluoperazina Eskacine

TRANQUIL·LITZANTS

Alprazolam Trankimazin

Clorazepat Dorken,Tranxilium

Clordiazepòxid Huberplex, Omnalio, Psico Blocan

ALTRES

Olis essencials de: bergamota, Cedre, Llimona, lavanda i sàndal; antranilat de metil; avobenzona; bencidamida; benzofenones; ciclamats; cinamats; cumarines; fenticlor;hypericum; piritiona de zinc; sals d’or; colorants (blau metilè, blau toluidina, eosina, fluoresceïna,vermell taronja, rosa bengala)

Atenció:

La relació d’especialitats farmacèutiques que apareix en aquesta taula no és exhaustiva.

Bibliografia:

1.Puig, L. Nadal, C.Formación continuada en

dermatologia:fotoprotección. Barcelona: Permanyer; 1997

  1. Nadal, A. Reacciones de fotosensibilidad producidas por

fármacos. Offarm 15 (8): 77-78

3.Drug Induced photosensitivity (Drugs consults). Drugdex,

Information system. Vol. 103 Englewood:Micromedex Inc.

2000.

  1. Consejo General de Colegios Oficiales de

Farmacéuticos. Catalogo de Especialidades Farmacéuticas

  1. 2001. Madrid.
  2. Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Índex de

Fàrmacs. Barcelona, 1992