Transtorn de la sudoració: hiperhidrosis

Transtorn de la sudoració: hiperhidrosis

La hiperhidrosis és un excés de producció de suor, imprevisible i incontrolable. És poc coneguda però més freqüent del que es creu. A les persones que la pateixen els suposa un veritable problema a l'hora de relacionar-se, donar la mà o fer una abraçada. Sortosament, té solució. PARLEM DE HIPERHIDROSIS QUAN:  La durada supera els 6 mesos La sudoració exessiva pot afectar a mans, axil·les, plantes del peu o regió craneofacial. I si compleix almenys 2 de les següents característiques: Sol ser bilateral i relativament asimètrica. Sol aparèixer en edats inferiors als 25 anys. Presentar episodis almenys una vegada per setmana. Durant la nit no  presentar hipersuduració. Afecta molt a l'activitat diària. Pot haver-hi antecents familiars. Existeix la hiperhidrosis secundària, què és la causada com a conceqüència de fàrmacs, transtorns neurològics, endocrins, infeccions o tumors. QUÈ PODEM FER? Evitar el consum de café, te, alcohol, tabac, espècies i aliments picants. Mantenir sempre un ambient airejat i fresc Fer exercici físic  que ens ajudi a...
Read More
Litiasis renal o pedres al ronyó

Litiasis renal o pedres al ronyó

Quan parlem de litiasis renal, ens referim a les pedres o “arenilla” que es formen a l’interior del ronyó o fins i tot, en ocasions, a la bufeta. Es formen degut a que determinades substàncies que es troben dissoltes amb l’orina, deixen d’estar-ho i precipiten, formant una acúmul sòlid que sol ser de: Oxalat càlcic Fosfat càlcic Fosfat amonic magnèsic Urats Causes Factors extrínsecs: • Climes càlids i baixa ingesta d’aigua • Dietes pobres en calci i riques en proteïnes, oxalats i sal • Fàrmacs: al·lopurinol, diürètics de nansa, antiàcids, corticoides, teofil·lines, aspirina, vitamines C i D, sulfamides, entre d’altres. Factors intrínsecs: Antecedents personals i familiars de nefrolitiasi. Sexe masculí. Obesitat, hipertensió arterial, gota, diabetis mellitus, síndrome metabòlica, hipertiroïdisme, osteoporosi. Malalties renals: acidosi tubular tipus I, obstrucció de la unió pieloureteral, ronyó d’esponja, ronyó de ferradura, estenosi ureteral, cirurgia renal prèvia. Infeccions recurrents del tracte urinari superior Malalties malabsortives: malaltia inflamatòria intestinal, cirurgia bariàtrica, resecció ileal o bypass jejunoileal, abús delaxants. Malalties neurològiques degeneratives i medul·lopaties. Malalties genètiques:...
Read More
La febre en nens

La febre en nens

Una de les principals consultes que es realitzen a la farmàcia és què fer quan el nostre fill/a té febre. Els pares se senten molt angoixats davant de la febre però la majoria de vegades no cal alamar-se. Però... què és la febre? Parlem de febre quan es produeix un augment de la temperatura corporal per sobre de 37,5 º quan es mira a les axiles o superior a 38 º si es mesura al recte. La majoria de vegades que ens puja la febre és perquè hi ha alguna infecció vírica o bacteriana i  la febre actua com a mecanisme de defensa ajudant a eliminar aquests agents patògens. Per tant, no hem de baixar la temperatura corporal a no ser que sigui necessari. Què fer davant la febre? La febre com a tal no és una malaltia sinó que és un simptoma de que alguna cosa no està anant prou a l'hora. El que hem de tractar és el malestar del nostre nen/a. Així si un...
Read More