Suplementació i esport

Suplementació i esport

Avui dia hi ha molta gent que realitza alguna pràctica esportiva al llarg de la setmana, i en ocasions amb força o molta intensitat. En contra del que molts es pensen, l'esport especialment dur, practicat únicament durant el cap de setmana NO és perjudicial, Els estudis indiquen que les persones que practiquen l'esport tenen una esparança de vida més llarga, i que els que ho fan únicament el cap de setmana també. Ara bé, cal que aquesta pràctica sigui progressiva i adaptada a cada persona. Si decidim iniciar-nos en l'esport i a participar en curses o competicions, cal tenir en compte una sèrie de recomenacions per assolir el màxim nivell, recuperar-nos el més ràpidament possible i no lesionar-nos. Una alimentació adequada i l'ús de suplements ens pot ajudar. Penseu que tenim tres vies per obtenir energia (via fosfanage o alàctica, la glicolisi anaeròbica o làctica i l'aeròbica o oxidativa). Així, segons l'exercici que fem i la intensitat amb el que el fem tindrem una via...
Read More