Quin antimosquit utilitzar

Al mercat existeix un ventall molt ampli de sistemes antimosquits i en ocasions ens costa decidir per quin decantar-nos. La realitat és que, malgrat tot aquest arsenal, els mosquits ens segueixen picant i provocant unes reaccions al.lèrgiques en ocasions molt exagerades, fins al punt que molts acaben a un centre d’urgències i amb un sac de medicaments: antihistàminics, cortisona, antibiòtics,…

El motiu principal el podríem resumir en 2 punts:

  • L’augment d’espècies animals que ens piquen o mosseguen. Avui ja nos sols pica el clàssic mosquit sinó que en trobem d’altres com el mosquit tigre, diverses espècies de mosca negra, puces, paparres i fins i tot petites aranyes,… Toi i així, el mosquit comú o Cule és la principal espècie que ens pica.
  • El mal ús dels sistemes repel·lents. Els repel·lents d’insectes són compostos químics, naturals o sintètics, que aplicats sobre la pell, impedeixen que els insectes s’hi fixin i n’eviten la picada. Trobem polseres, esprais, barres, tovalloletes, pegats, i espelmes o espirals que es cremen. Tots ells són útils, però els esprais, cremes  i barres són molt més eficaços.

Si s’apliquen generosament els repel·lents i no deixem cap zona del cos descoberta obtindrem un bon resultat. El repel·lent ideal hauria de:

  • Tenir una certa capacitat d’evaporació, que permetés una eficàcia de més de 8 hores sense necessitat de repetir-ne l’aplicació.
  • No ser irritant per a la pell i les mucoses.
  • Ser efectiu per a diferents espècies d’insectes.
  • Ser resistent a l’aigua, però no gaire oliós.
  • Ser resistent a l’abrasió.
  • No tenir olor.

Això no ho compleix cap al 100 % i moltes vegades el fracàs ve per no conèixer les propietats d’un determinat repel·lent. En el cas de les polseres, pegats o espelmes és que tenen un radi d’acció petit (algunes persones haurien de portar 4 polseres) i depenen de l’aire que fa. Per això, aquests han de ser un complement als anteriors, especialment en aquelles persones que són molt al.lèrgiques.

Segons diferents organismes internacionals, els repel·lents d’insectes es poden classificar en dues categories:

Primera categoria. Repel.lents sintètics convencionals

a) DEET: és el repel·lent més estudiat i utilitzat. És eficaç per a la majoria d’espècies d’insectes i aràcnids. Les concentracions utilitzades van des del 5% fins al 40%, però se n’han estudiat també concentracions superiors al 90%. El DEET s’ha preparat en formulacions múltiples: solucions, locions, cremes, gels, aerosols i esprais, i tovalloletes impregnades. Cal ressaltar que la protecció que ofereix és proporcional a la dosi; així doncs, concentracions elevades proporcionen una durada d’acció més llarga. Ara bé, les concentracions superiors al 50% ja no milloren el temps de protecció. Per a mosquits que transmeten infeccions o per al mosquit tigre (Aedes i Anopheles), són útils concentracions superiors al 20%. Aquest preparat es tolera bé i té una àmplia experiència d’utilització a la població mundial. Tot i això, alguns pacients han presentat irritació, urticària i erupcions. Els efectes adversos sempre es presenten quan s’utilitzen concentracions elevades d’aquest compost (superiors al 50%) i quan s’utilitza durant un temps perllongat. Pot produir insomni i canvis d’estat d’ànim. Per aquest motiu es recomana no utilitzar durant períodes de temps llarg (15- 20 dies seguits), en concentracions superior al 40% Hi ha dades que mostren que en infants grans (vegeu el punt 9) i en dones embarassades en el segon o tercer trimestre, es pot utilitzar amb seguretat. Com a contrapunt, aquest compost té propietats dissolvents dels plàstics i teixits sintètics, i pot disminuir l’eficàcia de les cremes protectores solars. Si s’utilitzen filtres solars, s’ha d’utilitzar el repel.lent uns 30 o 60 minuts després d’haver-los aplicat.

Preparats comercials amb DEET al nostre entorn :

CUSITRIN ANTIMOSQUITS EXTRA FUERTE SPRAY (100 ml) (40 % DEET)

ELINWAS LOCIÓN – REPELENTE (100 ml) (15% DEET)

RELEC EXTRA FUERTE – REPELENTE (50 ml) (40% DEET)

GOIBI ANTIMOSQUITOS LOCIÓN – REPELENTE (100 ml) (18% DEET)

CUSITRIN ANTIMOSQUITOS – REPELENTE (125 ml) (20% DEET)

MOSQUITOMILK – REPELENTE (roll-on, 50 ml) (26% DEET)

GOIBI ANTIMOSQUITOS LOCIÓN – REPELENTE (esprai, 100 ml) (18ÞET)

BLITZ – REPELENTE (2 polseres) (18% DEET)

Segona categoria. Repel·lents biopesticides

a) Olis essencials

Citronel·la: és un oli essencial d’origen vegetal que es troba en molts repel·lents d’insectes basats en herbes naturals. L’oli de citronel·la fa olor de llimona i s’extreu de les plantes Cymbopogon nardus i Cymbopogon winterianus. Es desconeix amb exactitud el mecanisme pel qual es produeix l’activitat repel·lent. En general, els repel·lents a base de citronel·la proporcionen considerablement menys temps de protecció que els repel·lents amb DEET; per tant, requereixen aplicacions més freqüents per mantenir-ne l’eficàcia. En l’etiquetatge dels preparats, s’hi indica la necessitat d’aplicacions repetides en intervals d’una hora. L’oli de citronel·la és poc tòxic i la seva aplicació tòpica no sol provocar reaccions adverses. Cal destacar que en el seu espectre no inclou les paparres. Al nostre entorn, la citronel·la normalment es comercialitza associada a altres repel.lents més eficaços.

Preparats comercials amb citronel·la al nostre entorn:

BLITZ – REPELENTE (2 polseres)

POLSERA PARA KITO

POLSERA CLICK CLACK

Citriodiol: s’obté d’un tipus d’eucaliptus (Eucaliptus citriodora), que genera un compost químic amb capacitat repel.lent. Hi ha estudis que mostren que preparats amb al 20% de citriodiol podrien ser equivalents en eficàcia i durada de l’acció als preparats de DEET al 20%. Aquest compost presenta un bon efecte com a repel·lent de les picades de molts insectes i aràcnids: mosquits, mosques, polls, puces i paparres. Té un una olor agradable, no presenta efectes adversos importants, però pot produir irritació ocular.

Preparats comercials amb citriodiol al nostre entorn:

OTC ANTIMOSQUITS  AEROSOL REPELENTE (150 ml) (40% citridiol)
OTC ANTIMOSQUITS BARRA REPELENTE (50 ml) (53,3% citriodiol)
OTC ANTIMOSQUITS CREMA REPELENTE (100 g) (30% citriodiol)
OTC ANTIMOSQUITS SPRAY REPELENTE (150 ml) (55% citriodiol)

b) Piretrina

La piretrina o permetrina és un compost originari de la planta Chrysanthemum cinerariifolium. Principalment, és un insecticida de contacte, que genera una potent acció repel·lent d’insectes i, fins i tot, és utilitzat com a component de diferents netejadors domèstics. Pel seu cost i per l’interès de reservar-lo per al tractament dels polls, s’aconsella reservar-ne l’ús al tractament superficial de mosquiteres, roba i superfícies. La permetrina és un tòxic per al sistema nerviós dels insectes que els comporta la mort quan hi entren en contacte. És eficaç contra mosquits, mosques, paparres, puces, polls i nigües. Cal destacar que, pel que fa a les paparres, és més eficaç que el DEET. La permetrina té una toxicitat molt baixa, ja que és poc absorbida per la pell i s’elimina ràpidament. Tot i ser molt poc freqüent, pot produir inflamació, envermelliment i erupcions de la pell. Si accidentalment s’aplica a la pell, cal rentar-se amb aigua i sabó. A part d’aquestes reaccions a la pell, no s’han comunicat efectes adversos greus. La permetrina es pot combinar amb un altre compost, el butòxid de piperonil, que genera un efecte insecticida sinergètic. Formulada com esprai, la permetrina no taca, és gairebé inodora i resistent a la degradació per la calor o el sol, i conserva la seva potència durant almenys dues setmanes. Si s’aplica a la roba (cal aplicar-la a l’exterior i deixar-la assecar almenys dues h abans d’utilitzar-la) és eficaç fins i tot després de diverses rentades (fins a vint). Cal destacar que es comercialitza roba amb permetrina, que, en combinació amb un repel·lent a base de DEET a la pell, crea una barrera formidable contra els insectes que piquen i és capaç d’eliminar gairebé totes les picades de mosquits.

Preparats comercials amb piretrina al nostre entorn:

GOIBI PLUS ESPUMA ANTIPARASITARIO (150 ml)

HALLEY LOCIÓN INFANTIL REPELENTE (100 ml)

HALLEY REPELENTE (150 ml I 250 ML)

c) IR3535

L’IR3535, que té una estructura química similar a l’aminoàcid alanina, és actiu contra els mosquits, les paparres i les mosques que piquen. Hi ha estudis que mostren una protecció de 70 a 90 minuts contra espècies d’Aedes (a la qual pertany el mosquit tigre) i d’entre 3 hores i mitja a 6 hores i mitja contra espècies del gènere Culex (a la qual pertany el mosquit comú). La protecció contra les paparres s’ha establert que dura entre 30 minuts i 4 hores en una concentració del 7,5%. La toxicitat d’aquest repel.lent és mínima i bàsicament s’han notificat reaccions cutànies lleus. Cal destacar que és un irritant ocular.

Preparats comercials amb IR3535 al nostre entorn:

CUSITRIN ANTIMOSQUITOS INFANTIL REPELENTE (125 ml)

GOIBI ANTIMOSQUITOS INFANTIL REPELENTE (loció-esprai 100 ml) ISDIN ESPECIAL USO POST-SOLAR REPELENTE (200 ml)

CUTRAISDIN ANTIMOSQUITOS LOCIÓN REPELENTE (100 ml) NUTRAISDIN ANTIMOSQUITOS LOCIÓN REPELENTE (200 ml) OPTIMUS (75 ml)

PARA REPELENTE VAPORIZADOR ANTIPARASITARIO (100 ml)

RELEC BÁLSAMO INFANTIL REPELENTE (50 ml)

RELEC VAPORIZADOR REPELENTE (50 ml)

REPELENTE DE INSECTOS ORRAVAN (125 ml)

REPELENTE-1 (100 ml) REPELICE SOLUCIÓN SPRAY (125 ml) (20% IR3535

Teniu més informació sobre com repel·lir els mosquits, al blog, en aquest enllaç.

world record largest pumped pussy.mom fuck young girlfriend sex tape. mallu reshma boobs rubbed with oil. porn indian indian xxx